Het kweken van oesterzwammen is eenvoudig. Hieronder staat beknopt uitgelegd hoe je thuis oesterzwammen kan kweken. Deze "handleiding" is bedoeld om je een globale indruk van het oesterzwam kweken te geven. Een uitgebreide handleiding met foto's zal hier in de toekomst te vinden zijn.

Je kan oesterzwammen kweken op hout en stro. We zullen hier alleen het kweken op stro behandelen. Wellicht zullen we later ook aandacht besteden aan kweken op hout, maar daar willen we dan eerst graag ervaring mee opdoen.

Voor het kweken van paddestoelen is het het makkelijkst als je broed hebt. Broed is substraat dat doorgroeid is met mycelium. Substraat is de voedingsbodem voor de schimmels, in dit geval dus stro. Het kweken met broed heeft het voordeel dat je kweekt op basis van een al groeiend organisme. Op deze manier heb je een voorsprong op concurerende schimmels die zich met behulp van spore, die zich in de lucht en in het stro bevinden, proberen voort te planten. Dit substraat, op basis van stro, zal in het stro moeten worden aangebracht. Maar voordat dat bebeurt moet het stro behandeld worden.

Het is belangrijk dat het stro zo min mogelijk concurerende zwamsoorten bevat. In de lucht zweven miljoenen sporen, in het stro zullen dus ongetwijfeld ook wel enkele soorten voorkomen. Stro dat dus een tijdje vochtig is geweest zal waarschijnlijk al gedeeltelijk door andere schimmels zijn doorgroeid. Om concurerende schimmels te doden kan men het stro het beste overgieten met heet water (70 graden). Wat ook mogelijk is, is om het stro ongeveer drie weken onder water te laten staan. Een andere mogelijkheid is om het stro in één dag goed vochtig te maken en dan al het broed aan te brengen. Concurrerende schimmels zullen dan nog in leven zijn, maar dit is te compenseren door meer broed te gebruiken. Het voordeel van deze methode is dat het minder tijdrovend is. Het nadeel is dat je meer broed nodig hebt voor een bepaalde hoeveelheid stro. Hierdoor zal de oogst uiteindelijk wat kleiner uitvallen.

Als het stro vochtig genoeg is (driemaal zo zwaar als het droge stro) kan het enten (aanbrengen van broed) beginnen. Dit enten wordt gedaan door in een strobaal ongeveer om de 15 cm diepe gaten te maken (met bijvoorbeeld een pootstok). Stop het broed in deze gaten. In het geval van los stro kan men stukjes broed mengen met het stro. Als het broed is aangebracht kan het stro in plastic zakken worden gedaan. Het is het makkelijkst om doorzichtige plastic zakken te gebruiken, omdat je dan kan zien wanneer het mycelium de voeding heeft doorgroeid. Het is het beste als het plastic strak om het stro heenzit. Enkele gaten zullen in het plastic moeten worden gemaakt om het mycelium te laten ademen. Het stro waarin het broed is aangebracht kan het beste op een donkere (niet geheel donker!), vochtige plek neergezet worden.

Als het stro goed vochtig blijft (sproei eventueel bij) zal het stro met ongeveer vier/vijf weken volledig doorgroeid zijn.

Als het stro helemaal wit is kunnen er sneetjes in het plastic aangebracht worden waardoor de paddestoelen kunnen groeien. Na ongeveer drie weken kan je de eerste paddestoelen plukken.

Zoals je gemerkt zal hebben is het kweken van oesterzwammen eenvoudig.
 


Op alle informatie op deze website berust een copyright. © 2000 E-lastic Webdesign.